GRATIS adgang til messen

Registrer deg på nettet før du kommer og skriv ut adgangskortet så unngår du registreringskøen.

Påmeldingslink kommer her

Har du ikke registrert deg på forhånd kan du gjøre det ved inngangen, men da må du stå i den lengste køen.

Åpningstider:
Onsdag  16. februar   kl. 10 – 18
Torsdag 17. februar   kl. 10 – 18
Fredag   18. februar   kl. 10 – 18
Lørdag   19. februar   kl. 10 – 18