GRATIS adgang til messa, selvfølgelig!

Retningslinjer for gratisbillett

Påmelding / kjøp av gratisbillett kommer her i desember!

Åpningstider:
Onsdag  16. februar   kl. 10 – 18
Torsdag 17. februar   kl. 10 – 18
Fredag   18. februar   kl. 10 – 18
Lørdag   19. februar   kl. 10 – 18

—o0o—