Det er GRATIS adgang til messen

Husk å registrer deg på linken Adgangskort før du kommer.

onsdag 16. februar     kl. 10:00 – 18:00
torsdag 17. februar    kl. 10:00 – 18:00
fredag   18. februar    kl. 10:00 – 18:00
lørdag   19. februar    kl. 10:00 – 18:00

 

les litt om anleggsbransjens:

Folk i farta!