Det er GRATIS adgang til messen

Husk å registrer deg på linken Adgangskort før du kommer.

onsdag 24. april     kl. 
torsdag 25. april    kl.
fredag   26. april    kl.
lørdag   27. april    kl.

 

les litt om anleggsbransjens:

Folk i farta!