Det er GRATIS adgang til messen

Husk å registrer deg på linken Adgangskort før du kommer.

onsdag 11. mai     kl. 10:00 – 18:00
torsdag 12. mai    kl. 10:00 – 18:00
fredag   13. mai    kl. 10:00 – 18:00
lørdag   14. mai    kl. 10:00 – 18:00

 

les litt om anleggsbransjens:

Folk i farta!