PRESSEMELDING – last ned

Nordens største anleggsmesse, Vei og Anlegg flyttes fra 16. – 19. februar til 11. – 14. mai. Messen består av mange, veldig store anleggsmaskiner som krever lang forberedelsestid for både logistikkplanlegging, transport til Lillestrøm og innkjøring i hallene. Med den nye og usikre situasjonen rundt utviklingen av covid-19 og restriksjoner fra myndighetene, ble det i dag besluttet å flytte messen til våren.

MGF er også eier av SMART industri, og sammen med Nova Spektrum (tidligere Norges Varemesse) har vi funnet en mulighet til å rokkere SMART industri til et senere tidspunkt og dermed finne en åpning for Vei og Anlegg, sier direktør i MGF Tone Grøstad. SMART industri er etter byttet flyttet til 23. – 25. mai.

-Styret har gjort en meget grundig vurdering av situasjonen den pågående pandemien har stilt oss overfor, og vi har kommet til at det eneste riktige er å flytte messen allerede nå. Bare ved å gjøre dette grepet nå, sikrer vi at utstillerne får tid nok til å områ seg i forhold til maskinene de skal vise frem. Det var naturlig nok ingen enkel beslutning. Men det var den riktige avveiningen, og styret var enstemmig i sin konklusjon, sier direktør Tone Lindberg Grøstad i en kommentar.

Jeg kjenner meg trygg på at vi har valgt den beste løsningen for alle berørte parter, sier direktør Tone Lindberg Grøstad i Maskingrossisternes Forening. Foto: Jørn Wad

Nordens største

En beslutning om å flytte Nordens største utstilling av maskiner, verktøy og tjenester til bygg og anlegg, er en avgjørelse med vidtrekkende følger. Vei og Anlegg har en ekstra utfordring som ikke så mange andre messer har, nemlig tusenvis av tonn med utstyr som skal flyttes til Lillestrøm og på plass inne i messehallene. Det betyr at det er viktig å skape en trygghet for utstillerne. De trenger tid til å endre sine planer, og til å få på plass en ny logistikkplan. Derfor var det viktig å ta beslutningen allerede nå.

Hadde vi ikke hatt den enorme logistikkplanen som Vei og Anlegg krever, hadde vi kanskje kunnet vente med å ta avgjørelsen til vi ser den videre utviklingen i pandemien. Men vi ønsker å gi utstillerne og besøkende trygghet for at vi tar vårt ansvar som arrangør på høyeste alvor, og at vi alltid har deres sikkerhet og interesse i sentrum. Selv om det er en stor beslutning, og det naturlig nok betyr utfordringer for mange, er vi trygge på at utsettelsen blir tatt positivt imot, understreker Tone Lindberg Grøstad.

God informasjon

Det er viktig for Maskingrossisternes Forening å informere alle berørte parter så raskt som mulig, slik at man gir alle muligheter til å endre planene sine. MGF er klar over at en så stor messe vil by på ekstra utfordringer for dem som må endre planer, men direktør Tone Lindberg Grøstad er likevel tydelig på at den beslutningen som nå er tatt, representerer det minste av flere onder:
-Ingen ønsker den situasjonen landet vårt, og for den saks skyld hele verden, er oppe i. Det som har vært viktig for MGF under disse forholdene, er å velge den beste løsningen innenfor det mulighetsrommet som eksisterer. Jeg kjenner meg trygg på at det er akkurat det vi har gjort, og at alle berørte parter kjenner seg ivaretatt, slår hun fast.

Velkommen  til Vei og Anlegg 11.-14. mai 2022 på NOVA Spektrum i Lillestrøm

NOVA Spektrum, tidligere Norges Varemesse