Statens vegvesen har mål om å halvere klimagassutslippene fra anleggsvirksomheten mot 2030, og inviterer til dialog med bransjen om hvordan man kan realisere betydelige kutt i utslippene.

Møtet arrangeres i samarbeid med Bane Nor, Nye Veier og Oslo kommune, og retter seg inn mot segmentet store anleggsmaskiner.

Sammendrag av program:  

kl. 09:00 – 10:00

DEL 1: Innledning om behovene og kommende anskaffelser v/ Statens vegvesen, Bane Nor, Nye Veier og Oslo kommune

kl. 10:15 – 11:15

DEL 2: Presentasjoner fra aktørene – grossister, leverandører, maskinprodusenter m.fl.

Hver deltakende bedrift/organisasjon presenterer seg på inntil 3 minutter med vekt på:

  • Hvem er du og hvor kommer du fra?
  • Deres bidrag til å realisere nullutslipp innen segmentet store anleggsmaskiner?
  • Andre viktige perspektiver rundt å realisere målet.

kl. 11:15 Lunsj serveres

kl. 12:00 – 13:30

DEL 2 fortsetter: Leverandørpresentasjoner fortsetter – entreprenører, andre

Hensikten med konferansen er å invitere til dialog mellom oppdragsgiverne og bransjen om hvordan man kan realisere betydelige kutt i utslippene frem mot 2030. Vi ønsker korte, forberedte presentasjoner som en respons på denne utfordringen.

Konferansen er åpen for alle leverandører som ønsker å delta. Andre målgrupper er bransjeforeninger, bedriftsnettverk, forsknings- og utviklingsmiljøer, interesseorganisasjoner, innkjøpere, mv.

VELKOMMEN til Vei og Anlegg – et eldorado for vei og anleggsbransjen!