Minste stand = 12 kvm
Fra     0 –    100 kvm  NOK 1.300 pr. kvm  + NOK 1.000  pr. åpent hjørne
Fra 101 –   500 kvm  utsolgt!
Fra 501 – 1000 kvm  utsolgt!

Messekart utarbeides underveis og blir publisert når det er klart.
Stand ute er begrenset og blir prioritert utstillere med høyt, tungt og stort utstyr.

Standleien inkluderer hvite sidevegger der arrangøren har planlagt med vegger. For paviljongstands er det ikke vegger.

Påmeldingsavgift:  NOK 5.000  –  Logoreklame:  NOK 4.500  –  Betingelser

Hva skal du vise frem, velg dine 3 viktigste produktkategorier

Hva skal du vise frem, velg dine 3 viktigste produktkategorier

Hva skal du vise frem, velg dine 3 viktigste produktkategorier

Utstillerinformasjon

Utstillers kontaktperson

Utstillerinformasjon for messens websider

Denne informasjonen kommer i utstilleroversikten

Denne informasjonen kommer i utstilleroversikten

Denne informasjon kommer i utstilleroversikten

Velger du logoprofilering vil logoen vises i utstilleroversikten og i logokarusellen på messens websider

Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png, gif.

Hvis JA til akseltrykk over 20 tonn skal teknisk spesifikasjon ifb med plassering sendes til tsv@messe.no

Vilkår for registrering
  • At Vei og Anlegg kan behandle mine peronopplysninger for å administrere min deltagelse til Påmelding utstiller
  • At Vei og Anlegg lagrer mine personopplysninger - se samtykke til behanding av personopplysninger
  • Å motta e-post/sms for å håndtere meg som deltaker
  • At mine personopplysninger kan behandles i andre relevante systemer intern hos arrangør.
  • Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst etter avsluttet arrangement kan trekke mitt samtykke tilbake
  • Jeg har lest og forstått oppdaterte betingelser for Vei og Anlegg (Våre betingelser)