VENTELISTE
Ønsker dere plass på messen så registrer dere på vanlig måte og vi tar kontakt hvis det åpner seg en mulighet for ledig plass.
(Ingen bindende påmelding nå).

Minste stand = 12 kvm
Fra     0 –    100 kvm  NOK 1.300 pr. kvm  + NOK 1.000  pr. åpent hjørne – UTSOLGT!
Fra 101 –   500 kvm  NOK 900 pr. kvm + NOK 1.000 pr. åpent hjørne – UTSOLGT!
Fra 501 – 1000 kvm  NOK 800 pr. kvm + NOK 1.000 pr. åpent hjørne – UTSOLGT!

Messekart utarbeides underveis og blir publisert når det er klart.
Stand ute er begrenset og blir prioritert utstillere med høyt, tungt og stort utstyr.

Standleien inkluderer hvite sidevegger der arrangøren har planlagt med vegger. For paviljongstands er det ikke vegger.

Påmeldingsavgift:  NOK 5.000  –  Logoreklame:  NOK 4.500  –  Betingelser

Hva skal du vise frem, velg dine 3 viktigste produktkategorier

Hva skal du vise frem, velg dine 3 viktigste produktkategorier

Hva skal du vise frem, velg dine 3 viktigste produktkategorier

Utstillerinformasjon

Utstillers kontaktperson

Utstillerinformasjon for messens websider

Denne informasjonen kommer i utstilleroversikten

Denne informasjonen kommer i utstilleroversikten

Denne informasjon kommer i utstilleroversikten

Velger du logoprofilering vil logoen vises i utstilleroversikten og i logokarusellen på messens websider

Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png, gif.

Hvis JA til akseltrykk over 20 tonn skal teknisk spesifikasjon ifb med plassering sendes til tsv@messe.no

Vilkår for registrering
  • At Vei og Anlegg kan behandle mine peronopplysninger for å administrere min deltagelse til Påmelding utstiller
  • At Vei og Anlegg lagrer mine personopplysninger - se samtykke til behanding av personopplysninger
  • Å motta e-post/sms for å håndtere meg som deltaker
  • At mine personopplysninger kan behandles i andre relevante systemer intern hos arrangør.
  • Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst etter avsluttet arrangement kan trekke mitt samtykke tilbake
  • Jeg har lest og forstått oppdaterte betingelser for Vei og Anlegg (Våre betingelser)