Maskingrossisternes Forening (MGF) arbeider for bransjens felles interesser og rammevilkår gjennom medlemsaktiviteter, myndighetskontakt og medietiltak.

Medlemsmassen i MGF består av 120 bedrifter, som alle er importører/forhandlere av maskiner og utstyr til mange bransjer over hele landet.

MGF arrangerer messene Vei og Anlegg og SMART industri. Vei og Anlegg har opprinnelig vært en utemesse som er arrangert hvert tredje år siden 1966. Messen har hatt litt forskjellige messearenaer opp gjennom tiden og mange forbinder Vei og Anlegg med Hellerudsletta hvor messen har hatt fast tilholdsted de senere år. Neste Vei og Anleggsmesse blir en inne messe som skulle vært arrangert  5. – 8. mai 2021 på NOVA Spektrum (tidl. Norges Varemesse), men pga. Covid-19 ble den flyttet til 16. – 19. februar 2022. Pandemien preger oss fortsatt (des 2021) så messen er  nå flyttet til 11.-14. mai 2022.

SMART industri ble arrangert for første gang i 2018 og er en videreutvikling av Den Tekniske Messen som har vært arrangert siden første gang i 1951 og senere hvert fjerde år frem til 2015. I 2018 var MGF initiativtager og sammen med NOVA Spektrum (tidl. Norges Varemesse) samlet vi mange av industriens bransjeforeninger for sammen å arrangere SMART industri.

Vei og Anlegg
11.-14. mai 2022 gleder vi oss til på nytt å samle utstyrsleverandører, produsenter og produkteiere på NOVA Spektrum
(tidl. Norges Varemesse). Her skal vi skape det største og råeste bransjetreffet etter Covid-19 endret vår hverdag.