Maskingrossisternes Forening (MGF) arbeider for bransjens felles interesser og rammevilkår gjennom medlemsaktiviteter, myndighetskontakt og medietiltak.

Medlemsmassen i MGF består av 123 bedrifter, som alle er importører/forhandlere av maskiner og utstyr til mange bransjer over hele landet.

MGF arrangerer messene Vei og Anlegg og SMART industri. Vei og Anlegg har opprinnelig vært en utemesse som er arrangert hvert tredje år siden 1966. Messen har hatt litt forskjellige messearenaer opp gjennom tiden og i 2022 flyttet vi fra Hellerudsletta til NOVA Spektrum på Lillestrøm. Det hadde over tid bygd seg opp ett ønske om en innemesse slik man opplever det på de store internasjonale arenaene, og med denne flyttingen fikk vi realisert utstillernes ønsker. Neste messe arrangeres 24. – 27. april 2024.

SMART industri ble arrangert for første gang i 2018 og er en videreutvikling av Den Tekniske Messen som har vært arrangert siden første gang i 1951 og senere hvert fjerde år frem til 2015. I 2018 var MGF initiativtager og sammen med NOVA Spektrum (tidl. Norges Varemesse) samlet vi mange av industriens bransjeforeninger for sammen å arrangere SMART industri. I 2022 vokste messen med 11%, og neste messe arrangeres 6. – 8. mai 2025.