Våre medlemmer

Medlemsmassen i MGF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet.
Fellesnevneren er at selskapene er registrert i Norge og “omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist”.

Et kriterium for våre medlemsbedrifter er at de har tilfredsstillende lager og servicefasiliteter innen sitt virksomhetsområde, og at selskapets ledelse har dokumentert erfaring og kompetanse fra maskinbransjen.
En forutsetning for medlemskap i MGF er at selskapet overholde lovgivningen og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse.

Våre gruppe
Medlemmene i MGF er inndelt i grupper etter bransjetype. Mye av det faglige arbeidet foregår i gruppene som behandler spørsmål av faglig interesse for den aktuelle bransjen. Sekretariatet i MGF deltar i alle gruppemøtene og bistår i det praktiske arbeidet med saker.

Gruppeinndelingen er: