Elektrisk brøyting er fullt mulig – også på tøffe fjelloverganger. Det viser erfaringen fra de første testene av elektrisk brøyting på E6 over Dovre. Sjekk el-forbruk og driftstid den første uka med full drift av “verdens største elbil”, en Volvo FH med 1000 kWh batteri.

Elektrisk brøytebil på Dovre
Stian Brenden Maskinservice AS brøyter E6 over Dovre med verdens første el-lastebil med 1000 kWh batteri. (Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen)

Tekst: Jørn Søderholm

Statens vegvesen er i gang med testing av elektriske brøytebiler på E6 over Dovrefjell. Etter en uke som inkluderer kraftige snøfall, er konklusjonen at det finnes gode teknologiske løsninger for grønn drift av vintervegene.

– Hvis vi skal nå klimamålene, må vi ha kraftige utslippskutt også på de tyngste oppgavene vi gjør på vegene i dag. Derfor ønsket vi å teste brøyting med elektrisk lastebil på E6 over Dovrefjell, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Det er entreprenøren Stian Brenden Maskinservice AS som utfører brøytingen, som en del av de ordinære driftsoppgavene på riksvegene i Gudbrandsdalen og fjellområdene.

Kapasitet på elektrisk brøytebil

Erfaringene etter en uke er gode, og forbruket er lavere enn forventet. Etter en full driftsdag på nesten 9 timer med en blanding av lett og tyngre snø, vindkast og 5 minusgrader gikk batterikapasiteten fra 90 % til 28 %, noe som gir et snittforbruk på 182 KWh/100 km.

– Erfaringene fra disse første dagene gir grunn til optimisme, og at 10 timers sammenhengende brøyting kan være mulig. Men både hensynet til utvikling av ny teknologi og samfunnssikkerhet tilsier at vi en god stund framover vil kombinere nullutslipp med kjent teknologi, sier Bjørn Laksforsmo i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Tester ladetid og rekkevidde

I tillegg til ladetid, energi og rekkevidde under krevende forhold med vind og snøfokk og tøff belastning for utstyret, skal testingen gi erfaringer om energibruk under ulike forhold, driftsopplegg, ladelogistikk og beredskap.

Lastebilen skal primært brukes til brøyting av E6 Dovrefjell, men Statens vegvesen vil også gjennomføre test på E136 Dombås – Bjorli og på Bjorli flyplass.

Testperioden er satt til en måned, med mulighet til forlengelse.

Brøyter Dovre med “verdens største el-bil”

Bilen som testes på Dovrefjell er verdens første elektriske lastebil med 1000 kWh batteri. Den er bygd på Volvo FH hos Sveitsiske Designwerk Technologies AG, som i flere år har bygd om lastebiler til elektrisk drift. 

Bilene har norske spesifikasjoner både når det gjelder isolering av førerhus, akselavstand, 9 tonns foraksel, oppvarming vinterstid og kjøling på varme dager. Denne bilen skal kunne kjøre 60 mil med 50 tonn last. Totalvekta er 21,6 T.

Gjennom forsøket på Dovrefjell vil Statens vegvesen finne ut av hvor lang rekkevidde bilen kan ha under brøyting.

CHS Nor er importør av lastebilen, mens Litra AS eier bilen. Statens vegvesen leier bilen, og CHS Nor bistår med ekspertise i prosjektet.

Flere elbilforsøk i brøyting

Statens vegvesen har flere pilotprosjekter med elektrisk brøyting. Det første var i 2021, med testing av en elektrisk hjullaster på gang- og sykkelveger i Trondheim. Men batterikapasiteten var for dårlig til at det fungerte.

Statens vegvesen har krav om nullutslipps brøyting av to gang- og sykkelveger i Møre og Romsdal. I Ålesund fungerer dette godt. Brøyting av gang- og sykkelstier er ikke like tungt og det er ikke like samfunnskritisk om en maskin faller ut en stund.

Elektrisk brøytebil er også satt inn i ordinær vinterdrift i Sandefjordområdet. I denne kontrakten ble entreprenøren belønnet for gode klimaløsninger.

– Brøytebilen her har rundt en tredel av kapasiteten på bilen som testes på Dovrefjell. De foreløpige erfaringene er at brøytingen fungerer bra, men at ladetida er lang, opplyser SVV i pressemeldingen.

Skjerpede klimakrav i driftskontrakter

Bjørn Laksforsmo, Statens vegvesen
Bjørn Laksforsmo, Statens vegvesen. (Foto: Jørn Søderholm)

Statens vegvesen bruker CO2-utslipp som tildelingskriterium i de fleste nye kontrakter, og stiller krav om nullutslipps maskiner og kjøretøy der det er mulig og ønskelig.

– Vi skal ta hensyn til markedet, men samtidig bruke den offentlige innkjøpsmakten til å dra den teknologiske utviklingen videre. Vi skal også tilrettelegge for innovasjon i våre kontrakter, og vi opplever at både entreprenørene og leverandørene er svært opptatt av å teste ut nye løsninger. Det er testingen på Dovrefjell et godt eksempel på, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.