Gammel, slitt hullete og sprukken asfalt er en etterspurt ressurs. Resirkulert asfalt brukes i stadig større utstrekning, og åpner for nye forretningsområder i veibygging. Det merkes godt hos entreprenør Asfaltfres AS, som freser av over 50 000 tonn asfalt på en sesong. Hvert eneste kilo blir gjenbrukt. Hvilken gammel-asfalt er aller best?

Tekst: Jørn Søderholm

– Vi flytter knuseverket rundt, og knuser på ulike asfaltverk. Noen er nøye på å skille mellom høyverdig og lavverdige massetyper. Da er det enkelt å knuse og bearbeide den i produksjon av ny høyverdi asfaltmasse, sier Stian Håre.

Han er ansvarlig for knusevirksomheten i Asfaltfres AS på Vikersund, en av flere entreprenører i et voksende marked for gjenbruk av gammel asfalt.

Gjenbruk av tilslag og bitumen i asfalt

Asfaltbransjen er inne i en sterk utvikling der mye handler om å få ned miljøfotavtrykket. Ved gjenbruk kan både tilslag (stein) og bitumen (bindemiddel) gjenbrukes.

Asfaltfres AS freser asfalten av veien med fresemaskin, som laster fresemassen rett opp i tippsemi. Den fraktes til et mottak, ofte et asfaltverk eller et masselager i nærheten. Der blir den oppfreste massen kjørt gjennom en prosess med knusing og siktig, for å produsere opp sams masse på 0-11 eller 0-16 mm.

– I noen tilfeller kan fresemassen brukes direkte i produksjon av ny asfalt. Vanligvis bør den bearbeides først for å få ut klumper, flak og fremmedlegemer, sier Håre.

Asfaltflak til knusing

I andre tilfeller blir gammel asfalt gravd av veien i biter og flak med gravemaskin. Flakene blir kjørt gjennom den samme knuseprosessen, og ender opp med samme sluttresultat som fresemassen. Denne knuste asfaltmassen tilsettes i produksjon av ny asfalt, og brukes i mange tilfeller også i opprettingslag med høyere andel gjenbruksasfalt, der det senere legges et slitelag i ny asfalt på toppen.

I knusingen ser Håre klare forskjeller på ulike typer asfalt, med tydelige skiller mellom høyverdig og lavverdig masse. Asfalt fra E18 og andre strekninger med stor trafikkbelastning har den beste og mest høyverdige asfalten.

Den høyverdige asfaltmassen er “feitere” på grunn av bitumen-innholdet, og holder en steinkvalitet på tilslag som gjør den egnet til gjenbruk i produksjon av ny høyverdig asfalt. Derfor er det viktig å skille mellom høy- og lavverdig asfaltmasse før den går i knuseren.

Knusing av returasfalt
Returasfalt knuses i en Rubble Master knuser hos Asfaltfres AS.

Knusing av asfalt

Asfaltfres AS har et knuseverk på Vikersund, mens Asfaltfres Sør AS har et knuseverk på Birkeland i Agder. Knuseverkene tar gjerne opptil 1 200 tonn asfalt på en god dag med full drift. Knusingen gjøres både på eget mottak og rundt på ulike asfaltverk med de mobile Rubble Master knusemaskinene.

Asfaltfres driver både fresing og knusing. Fresevirksomheten er den største. Rundt 52 000 tonn anslår daglig leder Bent Høye Skuterud at bedriften freser av og leverer til mottak i løpet av en sesong.

– 7-800 tonn på en natt. Eller 25 semilass. Det blir mer gjenbruk nå og større etterspørsel etter asfalt til gjenbruk, sier Skuterud.

Bedriften ble etablert i 2002 ved en overdragelse fra et annet firma som har drevet asfaltfres siden 1988. Man kan få inntrykk av at “alle” snakker om gjenbruk og resirkulering nå, og at sirkulærøkonomi er nærmest et motefenomen som har poppet opp de siste årene. Faktum er at asfalt som produkt er godt egnet for gjenbruk, og at asfaltbransjen har en ganske lang tradisjon for å tenke – og handle – gjenbruk.

Retur og gjenvinning

Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning (KFA) ble iverksatt 1. januar 2001. Målet for kontrollordningen var å oppnå 80 prosent asfaltgjenvinning av all årlig generert returasfalt (fresemasse, asfaltflak fra graving i vei og vrakmasse) i Norge. Dette ble oppnådd allerede etter to år, det vil si i 2003.

Skuterud er likevel ikke i tvil om at gjenbruksasfalt har fått en ny og sterkere vind i seilene de siste årene, med et voksende volum av innhenting og bearbeiding av returasfalt. Det liker han, og han er godt fornøyd med at Asfaltfres AS sitter midt i en utvikling som har stor betydning for miljøfotavtrykket i veibygging.

– Stein er en begrenset ressurs. Bitumen har fortsatt en verdi, selv i asfalt som har ligget i mange år som slitelag. Jeg er glad for at vi får være med på utviklingen i å ta vare på de ressursene, sier Bent Høye Skuterud.

Flere aktører fra asfaltbrasnsjen er til stede som utstillere på Vei og Anlegg 2024. Dit kommer også Asfaltfres-gutta, selv om det er i en hektisk oppkjøring til ny sesong.

Stian Håre (t.v.) og Bent Skuterud i Asfaltfres AS.
Stian Håre (t.v.) og Bent Skuterud i Asfaltfres AS.

– Håper vi skal rekke å dra dit, ja. Det er et fint sted å møte andre folk i bransjen og følge med på utviklingen, sier Stian Håre og Bent Høye Skuterud i Asfaltfres AS.