Ordfører Kjartan Berland i Lillestrøm fikk en eksklusiv mini-omvisning på Vei og Anlegg. De største i bransjen ga ham en statusrapport på utslippsfritt og en innføring i tre ting som driver utviklingen nå.

Tekst: Jørn Søderholm

Torsdag ettermiddag fikk Vei og Anlegg besøk av Kjartan Berland, ordfører i Lillestrøm kommune. Her ble han tatt imot av styreleder Arne Knaben i arrangøren Maskingrossisternes Forening (MGF).

Knaben ga ordføreren en konsentrert innføring i tre megatrender som driver utviklingen i anleggsmaskiner nå.

OMVISNING: Arne Knaben ga ordføreren en omvisning sammen med bl.a. kundedirektør Trond Andersen i Nova Spektrum.
OMVISNING: Arne Knaben ga ordføreren en omvisning sammen med bl.a. kundedirektør Trond Andersen i Nova Spektrum. (Foto: Jørn Søderholm)

Ny anleggsbransje

– Det ene er elektriske drivlinjer, som er veldig viktig for miljøfotavtrykket. Det andre er at maskiner er oppkoblet, “snakker sammen” og er mye mer intelligente. Det tredje er innføring av selvkjøring og autonom teknologi. Samlet gjør disse tre at anleggsbransjen er i ferd med å bli helt ny, sa Arne Knaben.

Til daglig er han administrerende direktør i Volvo Maskin AS. Knaben illustrerte de tre hovedtrekkene utviklingen med en omvisning på Volvo Maskins egen stand, der han blant annet fikk se den nyutviklede hydrogendrevne gravemaskinen signert Applied Hydrogen AS på Kongsberg.

NYTT: F.v. Arne Knaben t.v. er administrerende direktør i Volvo Maskin og styreleder i Maskingrossisternes forening MGF. Han viste ordfører Kjartan Berland i Lillestrøm rundt på Vei og Anlegg sammen med bl.a. administrerende direktør Gunn Helen Hagen i Nova Spektrum. Her ved Volvos elektriske og autonome lastemaskin.
NYTT: F.v. Arne Knaben t.v. er administrerende direktør i Volvo Maskin og styreleder i Maskingrossisternes forening MGF. Han viste ordfører Kjartan Berland i Lillestrøm rundt på Vei og Anlegg sammen med bl.a. administrerende direktør Gunn Helen Hagen i Nova Spektrum. Her ved Volvos elektriske og autonome lastemaskin. (Foto: Jørn Søderholm)
DIESEL: Ordfører Kjartan Berland fikk også prøve hytta i Volvos dieseldrevne premieremaskin EC500.
DIESEL: Ordfører Kjartan Berland fikk også prøve hytta i Volvos dieseldrevne premieremaskin EC500. (Foto: Jørn Søderholm)

Før han ble ordfører ved siste kommunevalg jobbet Kjartan Berland i mange år som fagsjef i Drivkraft, bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Han tydelig på at hans kommune er i ferd med å stramme til kravene til utslippsfrie anleggsplasser.

– Det gjelder både i første omgang på våre egne byggeprosjekt. Vi vil og gå i gang med i tråd med det sentrale myndigheter gir føringer på, sier Berland.

Utslippsfritt i kommunen

Han understreker at han er glad for å se at Vei og Anlegg demonstrerer et næringsliv som kan levere og et marked som fungerer.

– Er det naturlig at Lillestrøm kommune vil følge den samme ambisiøse linjen som nabo Oslo kommune i kravene til utslippsfritt?

– Ja, jeg synes det er naturlig å se til hvordan Oslo legger opp løpet. Men det er viktig å balansere dette også. Det skal være praktisk gjennomførbart. Det må være tilgjengelig maskinpark som gjør det mulig, og det må være tilgjengelig med alternativt fornybart drivstoff der utslippsfritt ikke er mulig. Det må også gjøres en kost-nytte-vurdering. Vi vet at det grønne skiftet koster ekstra, sier han.

– Entreprenører som har satset på elektrisk utstyr har erfart at det kan være vanskelig å få den store investeringen igjen på timepris i arbeid. Hvordan er betalingsviljen i din kommune på det området?

– Det er ett av dilemmaene man står overfor. Vi stiller krav, men ønsker også å få ting rimeligst mulig naturligvis. Her må storsamfunnet bidra mer. Når Stortinget fastsetter harde klimamål er vi avhengig av at kommunene følger etter, sier Berland.

ELEKTRISK: Erik Sollerud viste ordføreren Rental Groups nye elektriske tipptruck. "Gudfaren av elektriske maskiner i Norge", sa Ole Petter Holene om sin tidligere sjef. Sollerud var tidligere administrerende direktør i Pon Equipment, og satte i gang utviklingen av Z-line.
ELEKTRISK: Erik Sollerud t.v. viste ordføreren Rental Groups nye elektriske tipptruck. “Gudfaren av elektriske maskiner i Norge”, sa Ole Petter Holene (helt t.v.) om sin tidligere sjef. Sollerud var tidligere administrerende direktør i Pon Equipment, og satte i gang utviklingen av Z-line. (Foto: Jørn Søderholm)
UTSLIPPSFRITT: Pon-sjef Ole Petter Holene ga ordføreren en innføring i filosofien bak Z-line elektriske gravemaskiner.
UTSLIPPSFRITT: Pon-sjef Ole Petter Holene ga ordføreren en innføring i filosofien bak Z-line elektriske gravemaskiner. (Foto: Jørn Søderholm)

Positivt i det grønne skiftet

Deretter gikk turen til Pon Equipments stand, der administrerende direktør OIe Petter Holene ga ordføreren en innføring i selskapets filosofi bak utviklingen av Z-line elektriske gravemaskiner.

Tvers over gangen fikk ordføreren en titt på standen til Rental Group, som bød på premiere på en elektrisk tipptruck signert kinesiske Liugong.

– Veldig interessant besøk. Det viktigste inntrykket er større optimisme og positivitet til å bidra i det grønne skiftet som er større enn jeg ventet. Vi må diskutere barrierer og utfordringer for å få til tingene i praksis. Men Vei og Anlegg viser tydelig en spennende positiv holdning til fornybare løsninger og utslippsfri drift, sier ordfører Kjartan Berland i Lillestrøm kommune.

ENIGHET: – Vi er enige om at politiske miljøer må inn på banen for å skape endringer i det grønnet skiftet, sier Arne Knaben (t.v.) etter møtet med ordfører Kjartan Berland. Her sammen med administrerende direktør Ole Petter Holene i Pon Equipment.
ENIGHET: – Vi er enige om at politiske miljøer må inn på banen for å skape endringer i det grønnet skiftet, sier Arne Knaben (t.v.) etter møtet med ordfører Kjartan Berland. Her sammen med administrerende direktør Ole Petter Holene i Pon Equipment. (Foto: Jørn Søderholm)

Styreleder Arne Knaben i MGF er glad for muligheten til å vise denne utviklingen til ordføreren i Vei og Anleggs vertskommune Lillestrøm.

– At en ordfører er så interessert er kjempepositivt! Vi fikk en god prat om hva som skal til for skape endringer. Her er vi enige om at politiske miljøer må inn på banen. Det er de som kan se langsiktig på ting, se over horisonten og må ta initiativet til en langsiktig satsing. Det er superviktig. Da er det ekstra hyggelig å ta imot ordføreren på en tur som dette, sier Knaben.