Innlegg av Tone Lindberg Grøstad, direktør i MGF.

Gjennom snart 12 måneder har vi blitt mer og mer kjent med det norske samfunnet, men samtidig som vi fortsatt er et folk med samhold og omtanke, begynner det nå å koke under overflaten. Sparkene går til de gruppene vi ikke er en del av og som «bidrar» med smitte, og ikke minst alle fremmedarbeiderne som hver dag fremheves som grunnen til importsmitte.

Men hvorfor har vi fremmedarbeidere i Norge? Har noen sovet i timen og tror at vi kan kutte utenlandsk arbeidskraft i norsk industri uten at det går alvorlig ut over bedriftene våre? Det har fra industrien sin side lenge vært ropt om behov for faglært arbeidskraft og satsing på utdanningen for fagarbeiderne. Men, beklageligvis har det skjedd alt for lite over alt for lang tid.

Vi konstruerer og produserer jagerfly, oljeplattformer, vindmøller, romfartøy og nullutslippsløsningene – det er vi som tegner, konstruerer og produserer fremtiden og det grønne skiftet.

Norge har i dag ikke ressurser nok internt til å opprettholde hverken industri eller landbruk, og det vil ta tid å bygge opp den kapasiteten vi behøver for å bli «selvberget». Når jeg leser media og ser uttrykk som «hvorfor kan ikke bare norske ungdommer ta jobbene da?», blir jeg bare lei meg! Både i industri og landbruk er det kompetansearbeidsplasser, og å tro at noen bare kan hoppe inn og gjøre jobben er i beste fall uvitenhet og i verste fall å ikke anerkjenne flere viktige yrkesgrupper. Skal vi være sinte nå, så får vi være sint på oss selv som har oversett behovet for fagarbeidere og bare sett fremover til «robotene kommer»…

Nå skal snart i overkant av 60.000 ungdommer velge hvilken yrkesretning de skal satse på. Det betyr at som industri har vi tilgang til 60.000 potensielle nye fagarbeidere hvert år, vi må bare sørge for at både utdanning og yrket er attraktivt nok til at de satser på oss. Når Norge vil, klarer vi å stå sammen i dugnader – det har vi vist det siste året! Så hvorfor ikke starte en dugnad for yrkesfagene og industrien?

Vi kan alle bidra! Som bransjeforening prøver vi å påvirke myndigheter, skoler og bidra med rekrutteringskampanjer og informasjon der vi kan. Myndighetene nasjonalt og regionalt må bidra til at vi har attraktive skoler, oppdaterte lærere og ikke minst god informasjon om hva yrket innebærer til elever i ungdomsskolen slik at de vet hvilke muligheter som ligger her ute. I tillegg er vi på overtid for å finne løsninger som motiverer elever til å bli i den videregående skolen, frafallet er altfor stort!

Som bedrift kan dere alene eller sammen med de mange bransje- og interesseforeninger bidra til at skolene får tidsriktig utstyr, tilgang til å utplassere elever i bedrift under utdanningen og ikke minst gi gode tilbud til lærlinger. Lærlingeplasser er nøkkelen til fagbrevet, og vi har alle et ansvar for at vi tar vare på de som har valgt vår retning.

Til slutt er det du og jeg – vi sammen – som bidrar til yrkets omdømme. Fortell om hva vi jobber med, fortell den gode historien om et spennende yrke hvor vi bygger verden. Vi konstruerer og produserer jagerfly, oljeplattformer, vindmøller, romfartøy og nullutslippsløsningene – det er vi som tegner, konstruerer og produserer fremtiden og det grønne skiftet. Hvem vil ikke være med, når vi bare viser frem hvor viktig vi er for en bærekraftig fremtid?

Bli med på dugnaden du også – bidra der du kan!