Vinterdriftssesongen er i full gang. Det brøytes, freses, saltes og strøs over hele landet. Ny teknologi er på full fart inn i styringen av salting. På Norges mest “moderne” driftskontrakter kjører Risa AS blant annet med GPS- og temperaturstyrt salting.

Tekst: Jørn Søderholm

ROGALAND: Vi er midt i den kalde, fine tida, for å si det med Jokkes ord. Vinterdriftssesongen er på sitt mest intense. Hundrevis av gutter og jenter er ute på veiene, med lange dager bak ratt og spaker i lastebiler, traktorer og maskiner.

I prinsippet foregår vinterdriften på samme måte som for 10, 20, 30 og 50 år siden: Med skjær, plog, skuffe og fres til å ta unna snøen, og med spreder til å legge ut salt eller sand.

Redusere saltmengde

Avansert teknologi har inntatt også vinterdriften. Ikke minst på spredersiden. Kanskje spesielt på spredersiden. Både samfunnet, veibrukere og byggherrer ønsker å få ned saltforbruket, og det pågår til enhver tid utprøving av ny teknologi som kan redusere mengden utlagt salt.

(Foto: Risa AS)

Langt framme i utviklingstoget finner vi entreprenøren Risa AS. Styrt fra hovedkontoret på Jæren utfører Risa AS drift på en rekke kontrakter, for både Nye Veier, Statens vegvesen og fylkeskommuner. Risa har vært med i drift og vedlikehold i 20 år, helt fra det ble lyst ut i det private markedet i 2003.

Over 40 av Risas brøytebiler går denne sesongen med ulike typer veibanesensorer. Disse leser av flere parametere som spiller inn på kjøreforhold og behov for tiltak på veien:

  • Friksjon
  • Struktur
  • Luftfuktighet
  • Lufttemperatur
  • Veibanetemperatur
Sensorer som dette erstatter langt på vei den tradisjonelle friksjonsmålingen. (Foto: Jørn Søderholm)

– Det gir viktig beslutningsstøtte for vakta, og gjør det lettere å vurdere innsetting av tiltak. Informasjonen er viktig der og da, og gir også verdifull statistikk til planlegging. Det er en veldig intereressant teknologi som er spennende å ta inn i driften.

Det sier Stein Aril Boi Pedersen. Han er prosjektingeniør med ansvar for systemer knyttet til vinterdrift, og en av de viktigste nøkkelpersonene i Risas arbeid på området.

Denne vinteren startet Risa blant annet på Dalane-kontrakten, en av de teknologisk mest moderne driftskontraktene på markedet. Denne kontrakten vil være den første i Norge som gjennomfører en BREEAM Infrastructure V6 Terms Contract Assessment.

– En av faktorene er at vi skal være bedre på miljø ift salting, med temperaturstyrt salting, sier han.

Restsaltsensor legges ned i veien
På Dalane-kontrakten har det blitt lagt ned restsalt-sensorer i veien. (Foto: Risa AS)

Sensorer erstatter friksjonsmåling

Sensorikken fra finske Vaisala brukes også på flere av bilene som kjører på kontrakter for Nye Veier AS, og kan langt på vei erstatte den tradisjonelle friksjonsmålingen. Den gir viktig informasjon, og er en god forlengelse av og supplement til GPS-styring av spredere.

GPS-teknologi var Risa tidlig ute med. Første gang allerede i 2006, på Stavanger-kontrakten. Det gjorde det mulig å salte mer presist og med mindre mengder. Men med den tidens datakommunikasjon som gikk pr SMS ble det for kostbart og lite hensiktsmessig. Neste mulighet kom i 2011, i form av et forsknings- og utviklingsprosjekt på GPS-styrt salting i en kontrakt.

– Da hadde datakommunikasjonen blitt bedre, og vi visste det kunne bli vellykket. Det stemte. Allerede etter første vinter ble FOU-prosjektet kåret til en suksess, sier Boi Pedersen.

Bedre HMS med GPS

GPS-styrt salting betød ikke bare redusert saltmengde utlagt, til glede for både miljø og økonomi. Teknologien ga også bedre HMS for sjåførene.

– Sjåførene får én ting mindre å følge med på, og kan konsentrerer seg mer om kjøringen. Det har gjort hverdagen for sjåføren tryggere og bedre. Automatikken salter akkurat riktig areal på veien og i busslommer, sier ressurskoordinator Pål Blesvik i Risa AS.

F.v. Stein Arild Boi Pedersen, Pål Blesvik og brøytesjåfør Paul Christian “Pauli” Haugland-Bru. Sistnevnte kjører normalt roden Ålgård-Vikeså. Under det kraftige snøværet i uke 1 rykket han ut til Sørlandet og bisto Statens vegvesen på strekningen Kristiansand-Arendal. (Foto: Jørn Søderholm)

I en periode prøvde man også ut veieceller på sprederne. Det vil si at innebygde vektenheter registrerte hvor mye salt som ble lastet på og lagt ut fra hver enkelt bil. Det skulle gi objektive og tydelige tall på saltforbruk, og dermed enklere oppgjør. Problemer med nøyaktighet og pålitelighet i disse veiecellene førte i stedet til flere tvitstesaker.

– Nå er veiecellene ute av bildet. Vi har gode tall på utlagte mengder via verktøyet Zeekit, og vi har alltid vært nøye med å spille med åpne kort. Nå har vi en oppgjørsform som fungerer godt, men som også krever mye av oppfølging med dokumentasjon. Mengder skal dokumenterees ned på desimalnivå, sier Stein Arild Boi Pedersen.

Krevende opplæring – spesielt av de mest erfarne sjåførene

GPS-styrt salting og nå i det siste mer avansert sensorikk på bilene krever mer av opplæring enn drift med mer konvensjonell teknologi. Forut for hver sesong kjøres en grundig opplæring på utstyret, både med egne folk og UE-ansatte. Med erfarne folk bak ratt og spaker får denne opplæringen en ekstra dimensjon.

– Det kan være krevend å få overbevist folk “garvede saltebilsjåfører”. De mest erfarne tror ofte de kan bedre enn automatikken. Man må ha de rette plogene og sprederne. Men det hjelper lite hvis det ikke brukes rett, sier Blesvik.

GPS-styring av spredere ble i sin tid først utviklet av Epoke. De har stadig en sterk rolle i utviklignen, men også andre sprederprodusenter har kommet etter.

Teknologiutvikling i forsknings- og utviklingsprosjekter som GPS-styrt salting i vinterdrift er priset inn i kontrakten. For Risas del er ikke det noe man gjør “bare” for å spare penger.

Vellykket FoU i vinterdrift – også når det er mislykket

– Vi liker å være med på sånne prosjekter. Vi lærer noe av det. Sånn sett er det en god interninvestering. Det gjør vinterdriften mer spennende. Til og med ikke vellykkede FOU-prosjekter er vellykket, sier Boi Pedersen.

– Jaha…? Forklar, takk.

– Et FOU-prosjekt som ikke er vellykket lærer man mye av. Sånn sett er også det vellykket, sier Stein Arild Boi Pedersen.

Sjefen sjøl i Risa kunne ikke vært mer enig.

Presentere prosjekter våren 2024

– Risa er opptatt av innovasjon. Vi er med i flere forskning- og utviklings prosjekt, også sammen med våre kunder og veieiere. Vi vil være med å gjøre vår bransje mer bærekraftig og lønnsom. Det er driverne for vårt engasjement innen teknologisk utvikling, sier Bjørn Risa.

Han legger til at selskapet jobber med flere prosjekt som man satser på å presentere til våren. Selv mener han det er viktig å bidra til alt som kan redusere saltmengden på veiene.

– Risa er med på utviklingen og vi er opptatt av miljøet rundt oss. Ut fra dette er GPS-styrt salting av veien en optimalisering av utslipp av salt på veiene. Vi ønsker ikke å legge ut mer salt en nødvendig ut fra miljøhensyn, men nok for å sikre nok friksjon på veiene slik at vi ivaretar trafikksikkerheten. Med hjelp av friksjonsstyrt og GPS-styrt salting får vi optimalisert dette både med hensyn til miljø, trafikksikkerhet og økonomi for selskapet, sier Bjørn Risa.

Paul Christian “Pauli” Haugland-Bru, i et rolig øyeblikk noen uker før sesongen startet for alvor. (Foto: Jørn Søderholm)

Hektiske snødager på E18 Sørlandet

– De dagene på Sørlandet var en kjekk opplevelse. Du vet det er utenom det vanlige når man kjører høyfjellsfres i tandem med høvel for å holde E18 farbar, og det settes opp kolonnekjøring på E18 motorvei! Det var hektisk men gildt å være med på, sier Paul Christian “Pauli” Haugland-Bru. 

Der var han én av 25 enheter som bidro i jobben med å holde strekningen Kristiansand-Grimstad åpen, en strekning som betjenes av syv enheter til vanlig. 

Pauli er godt i gang med sin andre vintersesong hos Risa AS. Der har han kjørt lastebil og brøytebil siden høsten 2022, etter å ha jobbet ti år med brøyting og transport hos en annen arbeidsgiver. Han er en god vinterentusiast som trives på jobb med brøyting, men han gleder seg også til våren og håper det blir tid til å ta en tur til Vei og anlegg i slutten av april. 

Den erfarne brøytesjåføren har én tydelig oppfordring til alle som ferdes i bil om vinteren: 

– Kommer du opp bak en brøytebil, så hold deg bak! Vi er der for å holde veien mest mulig farbar for deg. Forbikjøringer skaper farlige situasjoner, sier Pauli.