Historien om Vei og Anlegg

Maskingrossisternes Forening (MGF) har arrangert messer siden 1951. I begynnelsen var det «Den Tekniske Messen» foreningen arrangerte, men i forbindelse med Den Tekniske Messen på Sjølyst i 1966 ble et stort antall anleggsmaskiner også stilt ut.

Erfaringene man gjorde seg i forbindelse med messen i 1966, var at messeområdet på Sjølyst var i minste laget, spesielt for å få vist frem og demonstrert de store anleggsmaskinene. Foreningens anleggsmaskingruppe tok derfor opp spørsmålet om en egen anleggsmaskinutstilling på generalforsamlingen i 1968. Men en henvendelse fra annet hold skulle sette mer fart i planene.
I mars samme år hadde foreningen fått en henvendelse fra Nordisk Vegteknisk Forbund om MGF kunne påta seg å arrangere utstillingen Veg` 69 i juni 1969 i forbindelse med forbundets store kongress i Oslo. MGF svarte positivt og dermed var grunnlaget lagt for at foreningen kunne arrangere egne anleggsmaskinutstillinger i samarbeid med Vegmyndighetene. Som messeområde valgte man et område ved Ullevål Stadion.

To messer
Det skulle likevel gå noen år før det ble en egen anleggsmaskinutstilling i regi av MGF. Forberedelsene til Den Tekniske Messen i 1970, den sjette i rekken, var kommet så langt at denne ble arrangert som en felles messe, for siste gang. Messen ble arrangert på Sjølyst.

På begynnelsen av 1970-tallet skjer endringen av messeopplegget. Fra da av skulle man ha to messer. Den Tekniske Messen skulle arrangeres med fire års mellomrom og omfatte maskiner for industrien, mens utstillingen for anleggsmaskiner og utstyr skulle arrangeres noe oftere under navnet Vei og Anlegg.

Ullevål Stadion 1977

Fra Ullevål til Hellerudsletta
1974 ble året da det for første gang ble gjennomført to messer. Vei og Anlegg’ 74 ble arrangert i månedsskiftet april – mai ved Ullevål Stadion, mens den 7. Tekniske Messen på Sjølyst ble avholdt i august – september. Utstillingsområdet på Ullevål var langt bedre egnet enn på Sjølyst for bygg- og anleggsmaskiner, og til sammen besøkte 65.000 mennesker de to utstillingene.

Vei og Anlegg i 1977 ble arrangementsmessig langt mer problematisk. Teleløsning i utstillingsområdet ved Ullevål Stadion ga store utfordringer og like før åpningen måtte man kjøre på hundrevis av lass med grus, pukk og sand for å redde utstillingsområdet.
Det ble en påkjenning for arrangørene, men også en nyttig erfaring. Utstillingen ble godt besøkt og det faglige resultatet meget godt.


Fornebu
Området på Ullevål var uaktuelt som utstillingsområde for Vei og Anlegg i 1980 fordi dette var tatt i bruk som idrettsanlegg. Et nytt måtte finnes og valget falt på Fornebu flyplass, der foreningen leide et areal på 35.000 kvm. 90 utstillere og ca. 25.000 besøkende fant veien til utstillingen i juni det året. Den ble også denne gang arrangert i samarbeid med den norske avdelingen av Nordisk Vegteknisk Forbund, som arrangerte en skandinavisk kongress i tilknytning til utstillingen. I årsberetningen for 1980 ble utstillingen beskrevet som «den beste MGF hittil hadde arrangert». Dette til tross for at maskinene ikke kunne vises i drift på grunn av flytrafikken.

Hellerudsletta 1984

Det var en av grunnene til at det var uaktuelt å fortsette på Fornebu. MGF så seg om etter et egnet sted utenfor Oslo og valget falt på et område på Hellerud Gård i Skedsmo, nord for Oslo, som var eid av Selskapet for Norges Vel.

Den første utstillingen på Hellerudsletta som området etter hvert ble kalt, våren 1984, samlet 140 utstillere. Utstillingsområdet var på 22.000 kvm og antall besøkende kom opp i 25.000. Dette har siden den gang vært MGFs faste utstillingsområde for Vei og Anlegg.

(Kilde: Den forlengede arm, skrevet av Øyvind Steen. Utgitt i forbindelse med MGFs 100-års jubileum i 2013).


Faktatall Vei og Anlegg:

2018:
Antall utstillere: 286
Utstillerareal: 64.000 kvm
Antall besøkende: 22.150 unike

2015:
Antall utstillere: 229
Utstillerareal: 64.000 kvm
Antall besøkende: 23.000

2012:
Antall utstillere: 210
Utstillerareal: 49.000 kvm
Antall besøkende: 23.000

2009:
Antall utstillere: 170
Utstillerareal: 40.000 kvm
Antall besøkende: 18.200

2006:
Antall utstillere: 180
Utstillerareal: 40.500 kvm
Antall besøkende: 22.000

2003:
Antall utstillere: 160
Utstillerareal: 31.000 kvm
Antall besøkende: 21.700

2000:
Antall utstillere: 150
Utstillerareal: 31.000 kvm
Antall besøkende: 20.700

1997:
Antall utstillere: 130
Utstillerareal: 25.000 kvm
Antall besøkende: 21.000

1994:
Antall utstillere: 115
Utstillerareal: 20.000 kvm
Antall besøkende: 18.000

1991:
Antall utstillere: 120
Utstillerareal:
Antall besøkende: 18.000

1987:
Antall utstillere: 150
Utstillerareal: 37.000 kvm
Antall besøkende: 25.000