Ungdomsdagen 2024 ble arrangert onsdag 24. april med 500 elever fra ungdomsskoler og videregående skoler tilstede. Gjennom å gi ungdom en egen dag på Vei og Anlegg ønsker vi å vise frem alle mulighetene som finnes innen anleggsbransjen og koble ungdom med potensielle lærebedrifter. I tillegg har vi lagt ut dette opptaket fra dagen som kan brukes i yrkesveiledning.

Se opptaket direkte her eller last det ned på denne linken