Asfalt & Betong Maskiner AS
Medlem i: mgf logo

Asfalt & Betong Maskiner selger og server produkter over hele landet.

Vi har produkter som retter seg mot bygg – og anleggsentreprenører. kommunale og statlige etater.

Vår produktportefølje dekker Asfalt, Betong og kantklipperutstyr til bransjen, men også en del komplementære produkter som nyttes i bransjen.