Elba as

Sentralsmøreanlegg for anleggsmaskiner og øvrige. Smøreutstyr