Fagskolen innlandet

En av Norges største fagskoler med høyere yrkesfaglig utdanning innenfor blant annet bygg, anlegg og BIM