Kverneland Energi

Om Kverneland Energi:
Kverneland Energi er et teknologiselskap innen fornybar energi. Vårt mål er å bidra til økt bruk av teknologi for å redusere bruk av fossile brennstoff.

Vi jobber med fremtidens energisystemer for produksjon av fornybar energi, og bruker solceller, batterier, ladere og programvare sammen.

Kort sagt så utvikler vi teknologi som skaper bærekraft.

Våre løsninger gjør det enkelt å redusere klimaavtrykket knyttet til kundens energiforbruk. Samtidig sørger de for at et mer bærekraftig energiforbruk også fører til økonomiske besparelser.

I dag jobber vi med kunder innen industri og næring, landbruk, havbruk, bygg- og anlegg, og offentlig sektor.