Okab Region øst

Opplæringskontor for anleggs- og bergfagene

Hovedutstiller: MEF Maskinentreprenørenes forbund