SF No Dig

Vi leverer tjenester og produkter som er kostnadseffektive for kunden. Våre produkter er av høy kvalitet og har lang levetid.

Vi jobber for en NO DIG løsning og et minst mulig fotavtrykk på miljøet.

Våre leverandører har fokus på kvalitet og driftssikkerhet som vil gi deg som kunde reduserte kostnader, miljøvennlige og langvarige løsninger.

Vi forhandler i hele Norden, Danmark – Sverige – Finland og Norge.

Horisontal styrt boring HDD, jordraketter, Vakumtanker, blandesystemer, sporingssystemer og Mobile wirevinsjer.