TESS as

TESS er en ledende leverandør av slanger og tilhørende armatur, sveisemaskiner og sveisemateriell, rengjøringsmaskiner, personlige verneutstyr, verktøy, rekvisita etc.

TESS har et stort tjenestetilbud lokalt og en egen teknisk divisjon sentralt. I sistnevnte skjer blant annet produksjon av spesialslanger og produksjon av en rekke ferdigprodukter innen hydraulikk og subsea.

Produktene våre distribueres gjennom rundt 140 egeneide og deleide servicesentre spredt over hele landet. Alle har lokalt tilpassede tjenester og varelagre.

TESS hovedkontor er i Lier kommune utenfor Drammen.
Vår utenlandsaktivitet koordineres av TESS International og omfatter blant annet virksomhetene i Danmark, Skottland, Spania, USA, Brasil og Singapore.