Vendig AB NUF

VÄLKOMMEN VENDIG AB VENDIG LEVERERAR TRANSPORTÖRKOMPONENTER!

Vendig AB utvecklar och marknadsför transportörkomponenter till Bulkhanteringsindustrin. Vendig AB har varit verksamma sedan 1979.

Med över 50 000 levererade bandavskrapare vet vi vad som fungerar! Vi har en unik position inom bulkhantering, gruvindustrin, energi och återvinning i Sverige men också i Europa. Oavsett er inriktning har vi kompetens och resurser att, i rätt tid, leverera en produkt som är anpassad för er verksamhet. Ett urval av vad vi levererar är allt från bandavskrapare, rullar, driv- och vändtrummor till slitgummi och metalldetektorer.