Vera Tank AS

Vera Tank AS er Norges ledende leverandør av tankløsninger for sikker lagring og transport av olje, drivstoff og kjemikalier.

Vi er leverandør til aktører i bygg- og anlegg, landbruk, havbruk, industri, transport, sjø- og luftfart.

Vera Tank har vært med på å utvikle tanker i 50 år. Vi legger stor vekt på nyskapning og tilpasning av produkter til gjeldende regelverk.