Webasto Thermo & Comfort Norway

Leverandør av varme og kjøleløsninger for vei-/anleggsmaskiner. Leverandør av elektrifisering av anleggsmaskiner med batterisystemer, High Voltage Heaters, eBTM og styringssystemer.