VELKOMMEN som utstiller!

BOOK utstilerplass se  PÅMELDINGSSKJEMA ~ kvittering for mottatt påmelding returneres til oppgitt e-mail. Dersom flere firmaer ønsker å dele en stand, må det sendes inn eget påmeldingsskjema for hver enkelt medutstiller. Hver medutstiller må betale registreringsavgift og blir oppført i messeinformasjon og andre utstilleroversikter.  MGFs betingelser

Vareleveranser / Delivery of goods:

Monteringsperiode / Assembly:

Demonteringsperiode / Dismantling:

Åpningstider og adgang til egen stand / Opening hours:

Utstillere har adgang til egen stand 1 time før messeåpning og 1 time etter stengetid.
onsdag    16. februar  kl. 10:00 – 18:00
torsdag   17. februar   kl. 10:00 – 18:00
fredag     18. februar   kl. 10:00 – 18:00
lørdag     19. februar   kl. 10:00 – 18:00

Bestillingsfrist standutstyr / Deadline stand equipment:
dato?  2021 / Date?  2021

Tekniske spørsmål/Technical questions:

Tommy Svendsen
Mobil: (+47) 975 74 517 / Sentralbord: (+47) 66 93 91 00
E-mail: tsv@messe.no