PRESSEMELDING 24. september 2021 – Regjeringen.no

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen Solberg har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

—o0o—


Rett før pinsen (21.05.2021) kom gladmeldingen fra myndighetene:

Vare- og handelsmesser gjenåpnes, og med det kan alle messer arrangeres som planlagt.

Fra nå av skal varemesser og midlertidige markeder reguleres på lik linje som handelsnæringen. Det betyr i praksis at messene er åpne, så lenge kjøpesentrene er det.

Trygg møteplass

Samtidig som regjeringen lanserte gjenåpningen av vare- og handelsmesser, ble det stilt krav til smittevernet på arrangementene. Disse handler blant annet om 1 meters avstand mellom besøkende, god hygiene, forhåndbooket påmelding og vakthold om nødvendig. Vei og Anlegg støtter kravene til smittevern.

Smittevernveileder for vare – og handelsmesser som fortløpende revideres av Standard Norge