Fra messen på Hellerudsletta i 2018. Neste år flytter man arrangementet innendørs til Norges Varemesse på Lillestrøm. Arkivfoto: Christian Aarhus

I dag, tirsdag 5. mai er det nøyaktig ett år til Vei og Anlegg 2021 åpner dørene på Norges Varemesse på Lillestrøm. Nå er det også klart at Maskingrossisternes Forening (MGF), som står bak anleggssamlingen, har valgt Byggeindustrien som mediepartner for arrangementet.

Vei og Anlegg 2021 arrangeres på Norges Varemesse i perioden 5. til 8. mai neste år. Dette er første gang den tradisjonsrike anleggsmessen skal arrangeres på Lillestrøm.

– Dette blir en ny arena for oss på alle måter. Her vil messen i all hovedsak foregår under tak, med de åpenbare fordelene det gir. Det vil gi bedre forutsigbarhet i forhold til vær og grunnforhold, hvordan utstillerne kan planlegge for både rigging og utstilling – og ikke minst vil det gi fordeler med tanke på de besøkene når det kommer til parkeringsfasiliteter og at man kan gå tørrskodd for å se på alle de flotte utstillingene, sier Tone M. Lindberg Grøstad, direktør i MGF.

Godt salg
Både Grøstad og prosjektleder Gry Ingebretsen i MGF sier det ikke var noen lett beslutning å forlate messeområdet på Hellerudsletta hvor de har arrangert Vei og Anlegg siden 1984, men at dette er en tanke og et behov som har modnet over noe tid.

– Både utstillerne og publikum har de senere årene kommet med tilbakemeldinger både rundt parkeringsmuligheter, tilstanden på utstillerområdet, serveringsmuligheter og toalettfasiliteter som peker på at det har vært behov for en endring som gir både en bedre totalkvalitet og mer forutsigbarhet. Så langt er erfaringen at denne beslutningen har blitt godt tatt imot, sier Grøstad. Det viser også antall påmeldinger til årets messe. Så langt har de solgt ut hele 95 prosent av utstillerarealet.

­ – Det er vi selvsagt meget godt fornøyde med ett år før messen åpner dørene. Vi har fortsatt noe ledig plass igjen, men det begynner nå virkelig å fylles opp, sier Ingebretsen. På Hellerudsletta var det 286 utstillere i 2018, men så mange blir det ikke i hallene på varemessa.

– VI blir nok noen færre utstillere på grunn av tilgjengelig areal, men vi ser allerede at de besøkende vil få mye spennende å kunne se på i de ulike hallene, sier prosjektlederen.

Flere av de største maskinleverandørene har tradisjonen tro bestilt store utstillinger, og Volvo har virkelig slått på stortromma. De stiller med en stand på cirka 3.000 kvadratmeter – og tar dermed cirka halvparten av en av hallene, og er rundt dobbelt så stor som den nest største utstilleren.

– Det vil bli mange flotte stands, legger Grøstad til.

Vei og Anlegg er Nordens største anleggsmaskinmesse, og i 2018 var det 22.000 unike besøkende på messen. Arrangøren håper på like mange besøkende neste år.

– Her har vi også kommet til en arrangør som har meget gode rutiner på å håndtere store arrangementer. De har logistikkordninger som skal tåle langt flere besøkende enn vi tradisjonelt har hatt, både med tanke på parkering, håndtering av inngangsområdene, bespisning, sikkerhet og ikke minst kollektivtrafikk, legger Grøstad til.

Skal kjenne seg igjen
Det er likevel meget viktig for MGF at de besøkende skal kjenne seg igjen fra tidligere arrangementer.

– Vi skal fornye oss og vil være lokalisert på et nytt sted, men vi skal fortsatt bygge videre på den gamle og gode Vei og Anlegg-kulturen. De besøkende skal definitivt kjenne seg igjen, og den norske anleggsbransjen skal kunne besøke messen og sitte igjen med samme messefølelsen som tidligere. Vi skal være hele anleggsbransjens møteplass, fra anleggsmaskinførerne til lederne i de ulike selskapene i bransjen. Vi ønsker å fornye oss og skape noe nytt, men samtidig forvalte arven på en best mulig måte. Derfor skal vi arrangere en enda bedre anleggsmaskinmesse i mai neste år, legger Grøstad til.

Fortsetter samarbeidet med Byggeindustrien
Byggeindustrien/bygg.no har gjennom flere år samarbeidet med MGF om Vei og Anlegg, og ved messen i 2018 var Byggeindustrien offisiell mediepartner for messearrangøren. Dette samarbeidet forsetter også for neste år messe.

– Vi har gode erfaringer med samarbeidet med Byggeindustrien, og det var derfor ikke noen vanskelig beslutning å fortsette samarbeidet for messen i 2021, sier Grøstad. Det betyr at Byggeindustrien blant annet skal produsere det offisielle messemagasinet.

– Vi er meget tilfreds med at MGF har valgt Byggeindustrien som offisiell mediepartner også for neste års messe. Vi er en aktør som ønsker å være tungt til stede innen både bygg og anlegg, og Vei og Anlegg er et meget viktig arrangement innen anleggssektoren som vi ønsker å være med å sette vårt preg på, sier administrerende direktør Ragnar Sandin i Bygg og Anlegg Media, som står bak Byggeindustrien/bygg.no.