Kilde: GEO365

Efficient Load Out er en nettsky-basert programvareløsning, som ifølge Volvo CE er designet for å forbedre nøyaktigheten og effektiviteten til masseforflytningsprosjekter. Uavhengig av utstyrsmerke kobler applikasjonen sammen alle parter i lasteprosessen – fra anleggsområdet til kontoret – via det som skal være et brukervennlig grensesnitt.

En digital løsning som kobler sammen maskinførere, lastebilsjåfører og arbeidsledere i sanntid, bidro til stor reduksjon i både kostnader og utslipp.

Entreprenørselskapet NCC ønsket å optimalisere lasteprosessen i forbindelse med et stort E6-prosjekt i Göteborg. Prosjektet besto blant annet av bygging av en tunnel og en bro. Til sammen var det behov for å fjerne over to millioner tonn masse.
Et samarbeid mellom Volvo Construction Equipment (CE) og det svenske entreprenørselskapet førte frem til en digital løsning kalt Efficient Load Out.

Folk i farta – vær der det skjer!

Kobler alle involverte sammen

I praksis fungerer systemet ved at lastebilsjåføren laster ned Efficient Load Out-appen, registrerer kjøretøyet ved hjelp av registreringsnummeret og angir maksimal nyttelast. Maskinføreren logger seg inn på det samme systemet, og kan se listen over lastebiler som venter på å bli lastet. Maskinføreren kan «tilkalle» en tilgjengelig tom lastebil ved å trykke på en knapp, for deretter å fylle lastebilen til dens optimale nyttelast, basert på vekt og type materiale som er registrert i systemet. Dette skal gi en fyllingsgrad på 95 – 99 prosent på hver eneste tur, og vil bidra til å eliminere under- eller overlast.

Nylig lansert i Norge

På E6-prosjektet hadde NCC tre gravemaskiner og over 20 lastebiler koblet til Efficient Load Out. I løpet av de første 12 månedene viste resultatet en reduksjon i trafikken på anleggsområdet på 10 prosent. På dette prosjektet tilsvarte dette 1600 færre lastebilturer og 32 000 liter i redusert drivstofforbruk.

Ifølge en pressemelding fra Volvo CE, ga dette NCC en månedlig besparelse på 100 000 euro, med ytterligere 200 000 euro i besparelser på administrativt ansatte. Selskapet reduserte CO2-utslippet med 85 tonn, og fikk heller ingen overlastgebyrer.

Basert på erfaringen med NCC-prosjektet ønsker Volvo CE å nå ut til kunder over hele verden.

Efficient Load Out er nylig lansert i Norge, og NCC ser på muligheten for å teste det ut på et prosjekt også i Norge, sier David Kristianslund, salgsdirektør Volvo Maskin AS. Kristianslund forteller at Efficient Load Out er tilgjengelig for alle typer entreprenører som har en gravemaskin som laster et antall lastebiler.  

Besøk Volvo Maskin på Vei og Anlegg 16.-19. februar 2022