1997_VeiogAnlegg_GårdIndustri

Fokus på miljø- og gjenvinning

1997-messen var femte gang Vei og Anlegg ble arrangert på Hellerudsletta.

Folk i farta – vær der det skjer

I tillegg til utstilling av maskiner og utstyr ble det arrangert fagseminar med tema miljø og gjenvinning. Det ble blant annet rettet søkelys på avfallshåndtering i en bærekraftig bygg- og anleggsnæring, og hvilken praktisk betydning dette ville få for byggherrer og entreprenører.

Les også: Er globalisering bærekraftig

Miljøaktivisten Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund, fortalte om ombruk og gjenvinning av brukte bygningselementer.

Historiske tall fra 1997
Antall utstillere: 130
Utstillerareal: 25.000 kvm
Antall besøkende: 21.0000

Velkommen til Vei og Anlegg 16.-19. februar 2022 på Norges Varemesse i Lillestrøm